+32 3 722 17 44 info@digitaleproefsleuf.be

Techniek

Detectie van ondergrondse objecten

Digitale proefsleuf

Teccon maakt gebruik van geofysische prospectietechnieken voor het opzoeken, opmeten en in kaart brengen van ondergrondse objecten. Dit zowel binnen als buiten gebouwen. Zo krijg je inzicht in de ondergrond zonder boren, graven of breken.

Doorgaans gaat het om de opzoeking van 3 types ondergrondse objecten:

  • Kabels en leidingen: gasleidingen, waterleidingen, elektriciteitsleidingen, riolering, afvoeren, wachtbuizen,…
  • Omgevingsvreemde objecten: heipalen, metalen objecten (ondergrondse vaten, olietanks, …), archeologische relicten, onderzoek naar stortplaatsen
  • Holtes: holle ruimten en kelders, verzakkingen, holtes onder de vloer in een gebouw

Combinatie van gespecialiseerde technieken

Teccon maakt gebruik van verschillende technieken voor het onderzoek van de ondergrond:

  • Grondradar: digitale proefsleuf met radaronderzoek voor opzoeking van objecten en verstoringen in de ondergrond.
  • Radiodetectie: opzoeking van geleiders zoals metalen kabels en leidingen door meting van magnetische velden. Lees meer…
  • Rioolinspectie: gebruik van inspectiecamera’s om de staat en ligging van nieuwe en bestaand riolering in kaart te brengen.
  • GNSS en totaalstation: opmeting positie en opstellen plannen.

Grondradar

De grondradar, ook wel ground penetrating radar (GPR) genoemd, zendt met een hoge frequentie radiogolven uit en meet de echo’s van die elektomagnetische pulsen. Hierdoor kunnen laagovergangen (klei-zand-…) en fysische verstoringen (puin, betonmassieven, buizen,…) in de bodem worden vastgesteld.

De grondradar bevat een potentiaalmeter die verschillen in het elektrisch potentiaal aan het aardoppervlak meet. De aanwezigheid van kabels, leidingen, verontreinigingen,… veroorzaakt een kleine meetbare verstoring in de elektrische potentiaalverdeling aan het aardoppervlak.

Met de combinatie van de grondradar en de potentiaalmeter meet Teccon de diepte (Z) van ondergrondse objecten met een precisie van enkele centimeters.

De data wordt real-time geïnterpreteerd en op kantoor verder geanalyseerd. De interpretatie van de digitale proefsleuf is de cruciale stap in het proces.

Teccon maakt al sinds 2007 gebruik van grondradartechnieken voor onderzoek van de ondergrond. We bouwden de voorbije jaren ruime ervaring op met betrekking tot data-analyse.

Positiebepaling, van scan naar plan

Voor de positionering van de vastgestelde kabels en leidingen wordt tijdens de metingen real-time gebruik gemaakt van GNSS en totaalstation:

  • GNSS-ontvangers worden gebruikt in open gebied.
  • Volgtotaalstations worden ingezet binnen en rondom gebouwen en in beboste zones. Het GNSS signaal is daar onvoldoende om nauwkeurig te kunnen meten.

De grondradar-gegevens en de positiegegevens worden gecombineerd om plannen van de ondergrond op te stellen. Op deze plannen wordt de positie en diepteligging van de objecten weergegeven. Naast grondplannen worden soms ook doorsnedes of 3D plannen gemaakt. Deze plannen geven duidelijk de positie en diepteligging van kabels en leidingen tov elkaar weer.

Interesse?

Pin It on Pinterest

Share This