+32 3 722 17 44 info@digitaleproefsleuf.be

Rioolinspectie

camerainspectie bij riolering
Meer technieken
rioolinspectierobot

Positiebepaling van riolerings-, afvoer- en wachtbuizen

Om de staat en ligging van riolering en andere toegankelijke leidingen zoals wachtbuizen gedetailleerd in kaart te brengen, gebruikt Teccon verschillende inspectiecamera’s.

Afhankelijk van de diameter wordt gekozen voor rioolinspectie met:

  • Een duwcamera: voor huisaansluitingen, afvoerbuizen, wachtbuizen,…
  • Een robotcamera: voor de grotere riolering in de straat, op grotere sites,…
  • Een putinspectiecamera: voor inspectieputten of andere ondergrondse kamers

Rioleringsplan

De camera’s bevatten een sonde die een specifiek signaal uitzendt. Bovengronds kan met een detector dit signaal opgespoord worden. Deze radiodetectie ontvanger kan zo de positie en diepte van de sonde en dus ook van de leiding bepalen. Volledige rioleringsstelsels worden zo nauwkeurig in kaart gebracht.

Van elke leiding worden de volgende parameters weergegeven op het plan:

  • gebruik (RWA, DWA, huishoudelijk, industrieel,…)
  • diepte
  • materiaal
  • diameter
  • vloeirichting

Dit plan vormt de basis voor:

  • ontwerpen en studies
  • uitvoering van werken
  • graafschadepreventie
  • vervangen van of aansluiten op bestaande riolering
  • planning van onderhoud
  • opzoeken van verzakkingen, lekken, opstoppingen,…

 

Visuele inspectie van riolering

De beelden van de duw- en robotcamera bieden ook inzicht in de toestand van en in de leiding. Teccon gebruikt het beeldmateriaal voor de opzoeking en evaluatie van:

  • blinde verbindingen
  • verdoken putten
  • beschadigingen
  • verstoppingen

Deze vaststellingen worden mee aangeduid op het rioleringsplan en gedocumenteerd met het beeldmateriaal.

Bijkomend maken we gebruik van contrastvloeistof of een rookmachine om bepaalde verbindingen beter te begrijpen.

 

Putinspecties

Onze putinspectiecamera maakt het mogelijk om op een snelle, eenvoudige en relatief goedkope manier een globaal beeld te krijgen van de staat van de riolering. De camera wordt neergelaten in de inspectieput en maakt videobeelden in al de toekomende en vertrekkende leidingen. De camera kan in elke leiding inzoomen en geeft zo een duidelijk beeld van verstoppingen, beschadigingen, ophopingen van slib, enz.

Deze techniek biedt inzicht in de staat van de riolering zonder de inspectieput te betreden en zonder de buizen te reinigen. De waarnemingen worden gerapporteerd en worden bijvoorbeeld gebruikt voor het opstellen van een onderhoudsplan

3D scanning van inspectieputten

Met 3D laserscanning van riolering maakt Teccon een 3D puntenwolk van de inspectieput en aansluitingen. Deze puntenwolk geeft een 3D inzicht in de opbouw van de riolering zonder af te dalen in de inspectieput. Zo kunnen afwijkingen met het ontwerp gemakkelijker vastgesteld worden en kan waar nodig ingegrepen worden. Ook voor de opmeting van bestaande riolering wordt deze methode gebruikt.

 

Wat is 3D laserscanning?

3D Laserscanning maakt het mogelijk om de bestaande situatie tot in detail vast te leggen. Met een 3D scanner wordt als het ware een 3D beeld gemaakt van de omgeving. De scanner meet meer dan 1 miljoen punten per seconde. Elk punt krijgt zo een eigen XYZ coördinaat. Al deze scanpunten worden samen verwerkt tot een 3D puntenwolk. Op deze puntenwolk kunnen nauwkeurige metingen worden uitgevoerd.

Aanvullende technieken

Voor een nog vollediger beeld van de ondergrond combineert Teccon deze inspectietechnieken met:

Bespreek je vraag met onze experten!

Heb je een vraag over de opzoeking van ondergrondse objecten zoals kabels, leidingen, riolering of andere ondergrondse zaken?

Onze experten geven je graag advies.

Pin It on Pinterest

Share This