+32 3 722 17 44 info@digitaleproefsleuf.be

Toepassingen

De positie van ondergrondse objecten is vaak niet goed gekend. Bij de uitvoering van werken zorgt dit vaak voor langdurig zoek- en graafwerk, graafschade, vertraging enz. Met de combinatie grondradar-radiodetectie-gnss-totaalstation brengt Teccon de opbouw van de ondergrond in kaart. Zonder graafwerk! Dit kan gaan van de locatie van omgevingsvreemde objecten, leidingen, holtes, archeologische relicten tot het afbakenen van de spreiding van bepaalde vormen van bodemverontreiniging. De positie van de objecten wordt op het terrein gemarkeerd of op plan gezet.

Kabels en leidingen

gas-, water- en elektriciteitsleidingen, afvoeren,…

Omgevingsvreemde objecten

heipalen, metalen, archeologische relicten,…

Holtes

riolering, holtes, onderspoelingen,…

Kabel- en leidingdetectie

De positie en diepteligging van kabels en leidingen wordt bepaald met de grondradar. Teccon heeft ervaring met het opzoeken en het in kaart brengen van:

 • Gasleidingen
 • Waterleidingen
 • Elektriciteitsleidingen
 • Rioleringsbuizen
 • Afvoeren
 • Wachtbuizen

en dit zowel binnen als buiten gebouwen.

Opzoeken van omgevingsvreemde objecten

Met behulp van de grondradar kan de ondergrond driedimensionaal in kaart worden gebracht. Enkele typische toepassingen zijn het opzoeken van:

 • Heipalen
 • Metalen objecten (ondergrondse vaten, stookolietanks, …)
 • Holle ruimten en kelders
 • Archeologische relicten
 • Onderzoek naar stortplaatsen

Opsporen van holtes

Heb je een lek of verzakking en wens je meer inzicht in wat er zich onder de grond afspeelt? Op zoek naar holle ruimtes onder een vloer?

De grondradar wordt onder meer ingezet voor:

 • Detectie van ondergrondse holtes, bijvoorbeeld ontstaan door lekkages
 • Onderzoek ruimtes onder de vloer in historische gebouwen zoals kerken
 • Opzoeking van infiltratiebekkens en riolering

KLIP Digitaal

Het Kabel- en Leidinginformatieportaal(KLIP) is een web toepassing met informatie over de positie van kabels en leidingen in het openbaar domein. Hiervoor moeten kabel- en leidingbeheerders de juiste informatie aanleveren aan Informatie Vlaanderen (voorheen AGIV).

Teccon biedt kabel- en leidingbeheerders volgende diensten voor opstelling en actualisatie van KLIP Digitaal:

 • Detectie van kabels- en leidingen, bepaling van positie en diepteligging
 • Opmetingen met GNSS- en totaalstation
 • Aanmaak van digitale plannen
 • Digitaliseren en actualiseren van bestaande plannen

Interesse?

Pin It on Pinterest

Share This