+32 3 722 17 44 info@digitaleproefsleuf.be

Toepassingen

De positie van ondergrondse objecten zoals kabels, leidingen, riolering of tanks is vaak niet goed gekend. Bij de uitvoering van werken zorgt dit voor langdurig zoek- en graafwerk, potentiële graafschade, vertragingen enz. Teccon brengt al deze objecten in de ondergrond in kaart zonder graafwerk! De positie van de objecten wordt op het terrein gemarkeerd of op plan gezet.

ondergrondse leiding

Kabels en leidingen

Opzoeking van gas-, water- en elektriciteitsleidingen, afvoeren,…

rioolinspectierobot

Riolering

Opzoeking en inspectie van riolering en afvoerbuizen

Stookolietanks

Lokalisatie van brandstoftanks voor o.a. buitendienststelling

Holte door waterlek

Andere objecten

Boomwortels, holtes, stortplaatsen, funderingen,…

Bespreek je vraag met onze experten!

Heb je een vraag over de opzoeking van ondergrondse objecten zoals kabels, leidingen, riolering of andere ondergrondse zaken?

Onze experten geven je graag advies.

Pin It on Pinterest

Share This