+32 3 722 17 44 info@digitaleproefsleuf.be

Opzoeking van

ondergrondse kabels en leidingen

Opzoeking van

ondergrondse objecten en holtes

In kaart brengen van

riolering en wachtbuizen

Detectie van ondergrondse objecten

Teccon brengt ondergrondse objecten in kaart zonder graafwerk! De positie van de objecten wordt op het terrein gemarkeerd of op plan gezet.

ondergrondse leiding

Kabels en leidingen

Opzoeking van gas-, water- en elektriciteitsleidingen, afvoeren,…

rioolinspectierobot

Riolering

Opzoeking en inspectie van riolering en afvoerbuizen

Stookolietanks

Lokalisatie van brandstoftanks voor o.a. buitendienststelling

Holte door waterlek

Andere objecten

Boomwortels, holtes, stortplaatsen, funderingen,…

Gespecialiseerde detectietechnieken

Teccon combineert verschillende non-destructieve technieken voor het onderzoek van de ondergrond.

Rioolinspectie

Bepaling van de staat en ligging van nieuwe en bestaande riolering

traceerkabel

Traceerkabels

Opzoeking van niet geleidende toegankelijke leidingen

Opzoeking van kabels en leidingen met radiodetectie

Radiodetectie

Opzoeking van geleiders door meting van magnetische velden

Onderzoek van de ondergrond met elektromagnetische inductie

Elektromagnetische inductie

Meting van variaties in bodemtextuur, verontreiniging, vocht, zout en metalen

Grondradar

3D scan van de ondergrond voor opzoeking van objecten

Meting met totaalstation en grondradar

Positiebepaling

Opmeting van de exacte posities voor het opstellen van plannen

Meer inzicht in de ondergrond met elektromagnetische inductie

Teccon combineert verschillende detectietechnieken om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de ondergrond. Wij investeerden recent in een nieuwe elektromagnetische inductiesensor. Deze EMI-sensor brengt de variatie in elektrische geleidbaarheid en de...

Contacteer ons

Pin It on Pinterest