+32 3 722 17 44 info@digitaleproefsleuf.be

Opzoeking van riolering

camerainspectie en opmeting van riolering
Meer toepassingen
rioolinspectierobot

Rioleringsonderzoek

De positie, diepteligging en staat van riolering is vaak niet gekend. Toch is dit noodzakelijke informatie bij:

  • De voorbereiding van renovatieprojecten
  • Het onderzoek van verstoppingen
  • Het uitvoeren van studies
  • Het onderzoek bij lokale verzakkingen
  • Het opstellen van ontwerpen
  • Enz.

Teccon ontwikkelde een methode voor het gedetailleerd in kaart brengen van riolering van privé woningen tot volledige grote sites (scholen, industrie,…). Positie, dieptes, fysische kenmerken, problemen,… worden allemaal geregistreerd. Als klant ontvang je een gedetailleerd plan van de riolering, aangevuld met een verslag van de vastgestelde problemen, merkwaardigheden of schade. Extra beeldmateriaal zorgt voor een goed inzicht.

Opzoeking van riolering

Teccon combineert verschillende technieken voor de opzoeking van:

  • niet gekende riolering
  • verborgen leidingen en putten
  • vertakkingen en aansluitingen
  • alle riolering binnen een projectzone
  • alle riolering van een volledige site
  • ingebuisde lopen
  • verdoken putten

De rioleringsexpert van Teccon verwerkt de terreinmetingen tot een rioleringsplan met onder andere de exacte ligging en diepte van de tracés, samen met alle details van de gevonden riolering. Onze klanten gebruiken deze plannen voor bouwaanvragen, studies, ontwerpen, herstellingen,…

 

We kozen voor Teccon omdat ze een afgewerkt ‘pakket’ afleveren. We ontvingen een fotoverslag, een begeleidend schrijven en een gedetailleerd plan met de exacte ligging van de tracés en de dieptes t.o.v. het maaiveld op regelmatige tussenafstanden.

De informatie kon vlot geïntegreerd worden in onze plannen voor voorontwerp en bouwaanvraag. We gebruikten de informatie van Teccon voor het opstellen van funderings- en rioleringsplannen voor de bouwaanvraag, voor voorontwerp van de nieuwe rioleringstracés en voor het opsporen van een groot lek (slechte aansluiting) dat blijkbaar al jaren voor wateroverlast zorgde in een kelder.

Voor oudere, onoverzichtelijke sites is het absoluut aangewezen om op deze wijze de ondergrondse leidingen in kaart te brengen.

Tobias Van Speybroeck

Architect, Fast Forward Architects

contrastvloeistof in riolering

Inspectie van het rioleringsnet

Teccon onderzoekt de staat van riolering door het lokaliseren, visualiseren en rapporten van:

  • verzakkingen, scheuren, barsten
  • vervuiling
  • ingroei van boomwortels
  • water insijpeling (lekkage)
  • constructiefouten
  • opstoppingen

Onze rioleringsexpert gebruikt voor deze inspecties verschillende inspectiecamera’s. De vastgestelde afwijkingen worden gerapporteerd geïllustreerd met foto’s en/of videobeelden.

Putinspecties

Putinspectie laat toe om op een snelle en eenvoudige manier een overzicht te krijgen van de staat van de rioleringsbuizen die toekomen en vertrekken in een inspectieput.

De rioleringsexpert laat vanop de begane grond een inspectiecamera met verlichting neer. Bij elk leiding zoomt de camera in en maakt hij een duidelijk beeld van de staat van de riolering.

Deze methode heeft twee grote voordelen:

  • De inspecteur moet de riolering niet betreden en kan de inspectie alleen uitvoeren.
  • De buizen moeten voor de inspectie niet gereinigd worden.

Rioolbeheerders gebruiken dit beeldmateriaal voor het opstellen van een onderhoudsplan.

Bespreek je vraag met onze experten!

Heb je een vraag over de opzoeking van ondergrondse objecten zoals kabels, leidingen, riolering of andere ondergrondse zaken?

Onze experten geven je graag advies.

Pin It on Pinterest

Share This