+32 3 722 17 44 info@digitaleproefsleuf.be

Elektromagnetische Inductie

Meting van variaties in bodemstructuur
Meer technieken
Onderzoek van de ondergrond met elektromagnetische inductiesensor en GNSS

Meting van variaties in de bodem

Een elektromagnetische inductiesensor of kortweg EMI-sensor brengt de variatie in elektrische geleidbaarheid alsook de magnetische gevoeligheid van de bodem in kaart zonder grondcontact te maken. In combinatie met GNSS of totaalstation wordt de data met nauwkeurige coƶrdinaten geregistreerd.

 

Elektrische geleidbaarheid

De elektrische geleidbaarheid (EC) brengt variaties in kaart van voornamelijk:

 • Bodemtextuur (variatie in verhouding klei-zand-leem-organisch materiaal)
 • Vocht
 • Zoutgehalte
 • Metalen objecten

Magnetische gevoeligheid

De variatie in magnetische gevoeligheid (MS) kan gelinkt worden aan:

 • Verontreinigde samenstelling van de bodem (magnetische opvulling van de niet-magnetische bodem)
 • Vuurplaatsen
 • Baksteen
 • Metaal

 

Onderzoek van de ondergrond met elektromagnetische inductie
Onderzoek van de ondergrond met elektromagnetische inductiesensoren en een totaalstation

Toepassingen

 • Archeologie: opsporen van funderingen, vuurplaatsen, contrasterende opvullingen van de bodem, metalen relicten, eventueel gecombineerd met grondradaronderzoek
 • Stookolietanks
 • Algemene site-karakterisatie als voorstudie bij ontwikkeling/(nieuwe) invulling van sites, eventueel gecombineerd met grondradaronderzoek.
 • Opsporen van funderingen: een lokale lage en scherp aflijnbare EC kan wijzen op fundering.
 • Opsporen van waterlek: rondom de positie van een waterleiding in een weinig verstoorde bodem kan een verhoogde EC wijzen op een waterlek.
 • Opsporen van metalen objecten

Bespreek je vraag met onze experten!

Heb je een vraag over de opzoeking van ondergrondse objecten zoals kabels, leidingen, riolering of andere ondergrondse zaken?

Onze experten geven je graag advies.

Pin It on Pinterest

Share This