+32 3 722 17 44 info@digitaleproefsleuf.be

Kabels & Leidingen

Zonder graafwerk!
Meer toepassingen
3D opzoeking van ondergrondse gracht

Opzoeking van ondergrondse kabels en leidingen

Teccon brengt veel types van kabels en leidingen in kaart:

  • Gasleidingen
  • Waterleidingen
  • Elektriciteitsleidingen
  • Telecomkabels
  • Rioleringsbuizen
  • Afvoeren
  • Wachtbuizen

en dit zowel binnen als buiten gebouwen. De positie en diepteligging van deze elementen worden bepaald met grondradaronderzoek, radiodetectie of andere technieken.

Onderzoek van een projectzone

Ga je graafwerken uitvoeren? Heb je geen informatie van de ondergrondse kabels en leidingen binnen de projectzone? Dan stelt Teccon een gedetailleerde kaart op van alle ondergrondse elementen binnen die zone.

Gebruik dit plan als referentie bij de voorbereiding en uitvoering van de werken. Zo voorkom je graafschade en de bijhorende vertragingen en kosten.

 

Ondergrond van een hele site

Bij grotere sites zoals scholen en bedrijventerreinen beschikt de beheerder vaak enkel over oude of theoretische plannen van de ondergrondse kabels en leidingen. Dergelijke plannen zijn meestal niet meer accuraat: de elementen zijn ander gelegd dan op plan, er zijn in tussentijd verschillende werken en ingrepen gebeurd die de situatie van op plan hebben veranderd,…

Teccon brengt de kabels, leidingen, riolering, putten,… van volledige sites in kaart. Door al onze technieken te combineren wordt er een totaalplan van de ondergrond opgemaakt. Met een duidelijk inzicht in de ondergrondse infrastructuur kan een beheerder gemakkelijker en meer gefundeerd beslissingen nemen over onderhoud en renovatie.

Opzoeken fout in perimeterdraad van robotmaaier

Bij de meeste robotmaaiers ligt er een kabel (perimeterdraad) rondom de gazon die de grenzen afbakent tot waar de robotmaaier mag komen. Deze kabel leidt de robot ook terug naar zijn basisstation bij het einde van een maaibeurt. Op deze kabel staat permanent een elektrisch signaal dat de robotmaaier continu opvangt.

Wanneer de kabel onderbroken is en er geen stroom meer door de volledige kabel kan gaan, kan de robotmaaier deze niet meer detecteren. Hierdoor zal de robot niet meer kunnen starten met werken.

Een kabel kan kapot geraken door verschillende zaken: verticuteren, spade in de grond steken,… De exacte locatie van deze breuk zoeken zonder de gepaste hulpmiddelen wordt hierdoor al snel een onbegonnen werk.

Wanneer de kabel volledig onderbroken is, kunnen we met radiodetectie de exacte positie van de breuk opsporen. Op die manier dient er niet onnodig lang gezocht te worden, kan de draad snel terug hersteld worden en kan de robotmaaier verder aan het werk.

KLIP Digitaal

Het Kabel- en Leidinginformatieportaal (KLIP) is een web toepassing met informatie over de positie van kabels en leidingen in het openbaar domein in Vlaanderen. Hiervoor moeten kabel- en leidingbeheerders de juiste informatie aanleveren aan Informatie Vlaanderen.

Teccon biedt kabel- en leidingbeheerders volgende diensten voor het opstellen en actualiseren van KLIP Digitaal:

  • Detectie van kabels- en leidingen, bepaling van positie en diepteligging
  • Opmetingen met GNSS- en totaalstation
  • Aanmaak van digitale plannen
  • Digitaliseren en actualiseren van bestaande plannen

Daarnaast kan Teccon aannemers bijstaan om bestaande KLIP plannen van hun werfzone te controleren en te optimaliseren, om zo zonder zorgen aan een nieuw project te kunnen beginnen.

Klip kabel en leiding informatie portaal

Stel je vraag aan onze experten!

Heb je een vraag over de opzoeking van ondergrondse objecten zoals kabels, leidingen, riolering of andere ondergrondse zaken?

Onze experten geven je graag advies.

Pin It on Pinterest

Share This