+32 3 722 17 44 info@digitaleproefsleuf.be

Kabels & Leidingen

Zonder graafwerk!
Meer toepassingen
3D opzoeking van ondergrondse gracht

Opzoeking van ondergrondse kabels en leidingen

Teccon brengt veel types van kabels en leidingen in kaart:

  • Gasleidingen
  • Waterleidingen
  • Elektriciteitsleidingen
  • Telecomkabels
  • Rioleringsbuizen
  • Afvoeren
  • Wachtbuizen

en dit zowel binnen als buiten gebouwen. De positie en diepteligging van deze elementen worden bepaald met grondradaronderzoek, radiodetectie of andere technieken.

Onderzoek van een projectzone

Ga je graafwerken uitvoeren? Heb je geen informatie van de ondergrondse kabels en leidingen binnen de projectzone? Dan stelt Teccon een gedetailleerde kaart op van alle ondergrondse elementen binnen die zone.

Gebruik dit plan als referentie bij de voorbereiding en uitvoering van de werken. Zo voorkom je graafschade en de bijhorende vertragingen en kosten.

 

Ondergrond van een hele site

Bij grotere sites zoals scholen en bedrijventerreinen beschikt de beheerder vaak enkel over oude of theoretische plannen van de ondergrondse kabels en leidingen. Dergelijke plannen zijn meestal niet meer accuraat: de elementen zijn ander gelegd dan op plan, er zijn in tussentijd verschillende werken en ingrepen gebeurd die de situatie van op plan hebben veranderd,…

Teccon brengt de kabels, leidingen, riolering, putten,… van volledige sites in kaart. Door al onze technieken te combineren wordt er een totaalplan van de ondergrond opgemaakt. Met een duidelijk inzicht in de ondergrondse infrastructuur kan een beheerder gemakkelijker en meer gefundeerd beslissingen nemen over onderhoud en renovatie.

KLIP Digitaal

Het Kabel- en Leidinginformatieportaal (KLIP) is een web toepassing met informatie over de positie van kabels en leidingen in het openbaar domein in Vlaanderen. Hiervoor moeten kabel- en leidingbeheerders de juiste informatie aanleveren aan Informatie Vlaanderen.

Teccon biedt kabel- en leidingbeheerders volgende diensten voor het opstellen en actualiseren van KLIP Digitaal:

  • Detectie van kabels- en leidingen, bepaling van positie en diepteligging
  • Opmetingen met GNSS- en totaalstation
  • Aanmaak van digitale plannen
  • Digitaliseren en actualiseren van bestaande plannen

Daarnaast kan Teccon aannemers bijstaan om bestaande KLIP plannen van hun werfzone te controleren en te optimaliseren, om zo zonder zorgen aan een nieuw project te kunnen beginnen.

Klip kabel en leiding informatie portaal

Stel je vraag aan onze experten!

Heb je een vraag over de opzoeking van ondergrondse objecten zoals kabels, leidingen, riolering of andere ondergrondse zaken?

Onze experten geven je graag advies.

Pin It on Pinterest

Share This