+32 3 722 17 44 info@digitaleproefsleuf.be

Projectfiche

Terug naar projecten
plan van de hoogspanningskabel

Opsporen kabels en leidingen site British School of Brussels

Periode: 2016

Locatie: Tervuren, Vlaams Brabant

Opdrachtgever: Bavex bvba

Diensten: ondergrondse metingen

Opmaak plan van alle ondergrondse kabels en leidingen van een school

Bij de bouw van een nieuwe uitbreiding zijn ze bij de British School of Brussels tot de vaststelling gekomen, dat er maar weinig bekend is over de ondergrondse situatie op hun terreinen. Een studiebureau is hierna aangesteld om gans de site, bovengronds en ondergronds, in kaart brengen. Teccon heeft het ondergrondse deel voor zijn rekening genomen.

De opdracht bestond erin de belangrijkste verbindingen (water, gas, elektriciteit en data) te lokaliseren. Met behulp van grondradar en radiodetectie hebben we deze belangrijke tracés in kaart gebracht. Uiteindelijk beschikt de klant over een volledig plan van de site, zowel met bovengronds als ondergronds alle info. Bij werken in de toekomst kunnen ze altijd deze plannen raadplegen.

aanduiding hoogspanningskabel op terreinfoto

Meer weten over opzoeking van ondergrondse objecten?

Teccon maakt gebruik van digitale proefsleuven voor het in kaart brengen van kabels, leidingen en andere ondergrondse objecten.

Pin It on Pinterest

Share This