+32 3 722 17 44 info@digitaleproefsleuf.be

Projectfiche

Terug naar projecten
plan van de hoogspanningskabel

Opzoeking hoogspanningskabels voor aanvang werken

Periode: oktober 2015

Locatie: Gent

Opdrachtgever: Alco Bio Fuel

Diensten: ondergrondse metingen

Voorbereiding plaatsing paalfunderingen

Alco Bio Fuel wil een nieuwe installatie bouwen op een terrein tussen twee spoorwegen. De nieuwbouw zal gefundeerd worden met paalfunderingen. De voorziene ligging van de palen dient afgetoetst te worden met de ligging van een gestuurde boring met een hoogspanningskabel.

 

Opzoeking van hoogspanningskabels met radiodetectie

Na overleg met de opdrachtgever werd er afgesproken dat voor een grotere nauwkeurigheid een deel van de teelaarde diende afgegraven te worden. Hierdoor kon Teccon met radiodetectie de gestuurde boring die een curve maakten tot -7m onder het bestaande maaiveld volledig in kaart brengen. Ook een lagere spanningskabel werd op het terrein waargenomen.

Beide kabels werden digitaal aangeleverd waardoor de klant eventuele conflicten met de positie van zijn paalfundering kon controleren.

aanduiding hoogspanningskabel op terreinfoto

Meer weten over opzoeking van ondergrondse objecten?

Teccon maakt gebruik van digitale proefsleuven voor het in kaart brengen van kabels, leidingen en andere ondergrondse objecten.

Pin It on Pinterest

Share This