+32 3 722 17 44 info@digitaleproefsleuf.be

Projectfiche

Terug naar projecten
plan van de hoogspanningskabel

Opsporen ondergrondse stookolietanks

Periode: 2017

Locatie: Sijsele/oostkamp, West-Vlaanderen

Opdrachtgever: Buchen

Diensten: ondergrondse metingen

Voorbereiding plaatsing paalfunderingen

Een van de activiteiten van Buchen is het buiten dienst stellen van oude stookolietanks. Omdat mensen ooit zijn overgeschakeld naar bijv. gas, is er een lege en oude stookolietank onder de grond achtergebleven. Voor de veiligheid en tegen ongewenste verontreiniging worden deze tanks buiten dienst gesteld. Wanneer een tank vroeger al onder de grond is geplaatst, weten huidige of nieuwe eigenaars dikwijls niet meer de exacte positie van de tank.

Teccon zoekt m.b.v. grondradar de ondergrondse tanks op. Op deze manier kan de firma zeer gericht graven om de tank buiten dienst te stellen zonder onnodige schade van het maaiveld te veroorzaken.

 

aanduiding hoogspanningskabel op terreinfoto

Meer weten over opzoeking van ondergrondse objecten?

Teccon maakt gebruik van digitale proefsleuven voor het in kaart brengen van kabels, leidingen en andere ondergrondse objecten.

Pin It on Pinterest

Share This