+32 3 722 17 44 info@digitaleproefsleuf.be

Projectfiche

Terug naar projecten
meting met totaalstation

Opsporen kabels & leidingen binnenplein Gruuthusemuseum Brugge

Periode: 2018

Locatie: Brugge

Opdrachtgever: Monument Vandekerckhove

Diensten: ondergrondse metingen

Plan van de ondergrond voor renovatie

Het stadspaleis van de heren van Gruuthuse (Gruuthusemuseum in Brugge) werd in 2018-2019 grondig gerenoveerd door Monument Vandekerckhove. In functie van de graafwerken en om rekening te kunnen houden met eventuele aansluitingen, werden alle ondergrondse elementen op het binnenplein in kaart gebracht.

Opzoeking van kabels, leidingen en riolering

Kabels die bovengronds zichtbaar waren, werden met radiodetectie opgezocht. De bestaande riolering kon op plan aangeduid worden door alle leidingen met onze camerasystemen op te sporen. Als laatste werd het volledige binnenplein gescand met de grondradar. Hiermee werd de positie van al gevonden elementen bevestigd en werden de resterende elementen opgespoord. Teccon leverde een totaalplan waarop alle elementen aangeduid staan, inclusief de diepte, het type,… Zo kon de klant al in de ontwerpfase al rekening houden met bestaande elementen.

Meer weten over opzoeking van ondergrondse objecten?

Teccon maakt gebruik van digitale proefsleuven voor het in kaart brengen van kabels, leidingen en andere ondergrondse objecten.

Pin It on Pinterest

Share This