+32 3 722 17 44 info@digitaleproefsleuf.be

Projectfiche

Terug naar projecten
digitale proefsleuf in kleur

Vooronderzoek voor plaatsing van ondergrondse containers

Periode: 2014 – 2017

Locatie: Antwerpen

Opdrachtgever: Stad Antwerpen

Diensten: ondergrondse metingen

Ondergrondse afvalcontainers

De Stad Antwerpen legt sinds 2014 sorteerstraatjes aan. In deze ondergrondse afvalcontainers kunnen buurtbewoners tegen betaling hun huishoudelijk afval afleveren. Voor de aanleg van een nieuwe sorteerstraat laat de Stad Antwerpen een vooronderzoek uitvoeren door Teccon.

 

Onderzoek van de ondergrond zonder graven

Met grondradaronderzoek brengt Teccon de ondergrondse kabels en leidingen driedimensionaal in kaart zonder boren, graven of breken. Met GPS en totaalstation wordt de positie van de meting real-time vastgelegd. Vervolgens wordt de data geïnterpreteerd, gecombineerd met het KLIP (Kabel en Leiding Informatie Portaal) en verwerkt tot een plan van de ondergrond. Dit plan wordt gebruikt voor de beoordeling van de geschiktheid van een locatie voor het aanleggen van een sorteerstraat.

aanduiding hoogspanningskabel op terreinfoto

Meer weten over opzoeking van ondergrondse objecten?

Teccon maakt gebruik van digitale proefsleuven voor het in kaart brengen van kabels, leidingen en andere ondergrondse objecten.

Pin It on Pinterest

Share This