+32 3 722 17 44 info@digitaleproefsleuf.be

De Stad Antwerpen zoekt momenteel geschikte locaties voor de aanleg van sorteerstraatjes. Deze straatjes bestaan uit ondergrondse afvalcontainers waar buurtbewoners tegen betaling hun huishoudelijk afval kunnen afleveren. Op een paar locaties in Antwerpen wordt nu al gebruik gemaakt van dit systeem, maar de komende jaren is er een forse uitbreiding voorzien.

De ondergrond van de potentiële locaties wordt door Teccon onderzocht met behulp van de InfraRadar. De vastgestelde kabels en leidingen worden gecombineerd met het KLIP om op die manier de data nog beter te kunnen interpreteren. Vervolgens wordt een plan opgesteld waarin de ondergrondse kabels en leidingen worden weergegeven. Dit plan wordt gebruikt voor de beoordeling van de geschiktheid van een locatie voor het aanleggen van een sorteerstraat. Indien er te veel hinder is van ondergrondse objecten wordt gezocht naar een alternatieve locatie.

Sorteerstraatjes in Antwerpen

Meer informatie over de gebruikte technieken

Pin It on Pinterest

Share This